پایگاه مثبت نیوز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/شماره ثبت: 78257
صاحب امتیاز و مدیرمسوول: رحمن تاجیک
سردبیر: حسین تاجیک
مثبت نیوز حامی بخش خصوصی و هنرمندان است و با چهار رویکرد: چریکی، پارتیزانی، پروپاگاندا و پاپاراتزى در رسانه شکل خاص و ویژه ای از اطلاع رسانی و سبک زندگی را در ایران مطرح کرده است.
هدف: خشنودی مردم
پر انرژی و مثبت اندیش باشید.
راه ارتباطی: ۰۲۱۳۳۳۷۷۹۳۰